Untitled Document Op deze pagina vind je een overzicht van het aanbod:

'De kracht in jezelf'

Je leert anders te kijken naar en omgaan met wat zich voordoet in jouw leven. Je verbindt jezelf met jouw innerlijk kracht. Je neemt het heft in eigen hand om situaties positief te beïnvloeden.
De methodiek is gebaseerd op een persoonlijk verhaal; de ervaringen opgedaan tijdens de zoektocht naar de eigen sleutels om innerlijke kracht te mobiliseren en in beweging te komen. Deze sleutels helpen om het heft in eigen hand te nemen zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal.

Doelgroep 

Personen die met anderen dieper in gesprek willen zijn en reflecteren op eigen  levenservaringen en zichzelf en elkaar hierdoor persoonlijk stimuleren om te ontwikkelen (ik ben bewust, ik voel en ik pas toe). 

Werkwijze

Eens per maand kom je bij elkaar met een vaste groep van (maximaal) zes personen.
De methodiek is gebaseerd op eigen ervaringen van de cursusleiding gedurende een ontdekkingsreis van ruim 20 jaar. Deze reis begon met een symptoom 'blind aan één oog en volledige uitputting'. Uiteindelijk werd een diagnose gesteld. Daarna begon een zoektocht naar de eigens sleutels om innerlijke kracht te mobiliseren en in beweging te komen. Deze sleutels helpen om het heft weer in eigen hand te nemen zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal.

Meer weten over de werkwijze? -> inleiding 'de kracht in jezelf'

Benieuwd naar ervaringen van eerdere cursisten? Kijk dan in het gastenboek!

Waar en wanneer

Voor deze cursus kunt u mogelijk gebruik maken van de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Neem hiervoor contact op met Juanita (E. juanita.mutsaers@planet.nl).
Aanmelding is mogelijk tot 15 september 2017 (M. 06 44 026 058, E. juanita.mutsaers@planet.nl).

Cursus: Vanaf vrijdag 22 september 2017 start een cyclus van 10 bijeenkomsten, één keer per maand op vrijdagochtend van 9.30 - 12.30 uur. De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen.

Begeleiding

Alma Patist Holistisch Coach, Psychosociaal therapeut
Juanita Mutsaers Kunstzinnig Dynamisch Coach, Sensitherapeut, cursusleider en contactpersoon (M. 06 44 026 058, E. juanita.mutsaers@planet.nl).

Dialoog en huiskamergesprekken 

Ante-vasin begeleidt de dialoog en verzorgt (huiskamer)gesprekken over inspirerende onderwerpen

Dialoog, algemene informatie

Bijzondere, verrijkende en inspirerende gesprekken. Zonder oordeel, open voor het verhaal van de ander. Delen in elkaars ervaringen en dromen. Respect voor elkaars verhalen en veiligheid. In een dialooggesprek volgen de volgende stappen elkaar op:
Wat brengt deze dialoog: luisteren, ervaringen delen, inspireren en bewustwording waardoor je meer in contact komt met jezelf.

Verbinding I

In verbinding met jezelf , in verbinding met de ander

In de drukte van alle dag is het  een kunst om steeds in contact te blijven met jezelf. Je steeds  bewust te zijn van wat je denkt,  voelt en van wat je drijft. Pas dan kun je echt in verbinding gaan met de ander zonder jezelf te verliezen.
Waarmee, met wie, voel jij je verbonden?
Wat geeft je dat gevoel van verbondenheid?            
Hoe blijf je, in verbinding met de ander, verbonden met jezelf?

Verbinden en delen ... Iedere deelnemer neemt iets te eten mee  dat we samen delen.

Verbinding II 

In verbinding met jezelf, de symboliek van je lichaam

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is er een onbalans wordt via het lichaam een signaal* afgegeven. Vaak wordt deze in het begin niet opgemerkt of genegeerd. Signalen van het lichaam worden vaak ondergeschikt gemaakt aan datgene wat onder andere partner, gezin, werkgever en maatschappij verwacht, eist. Als de signalen te lang worden genegeerd raakt het lichaam zo ver uit balans dat het je letterlijk stilzet.
Plotseling zag ik niets met mijn rechteroog. Ik was doodvermoeid en had voortdurend hoofdpijn. Twee weken lang heb ik me nog naar mijn werk ‘gesleept’, eenmaal thuis stortte in neer op de bank.. Collega’s zeiden dat ik een burn-out had, één jaar later kreeg ik de diagnose Multiple Sclerose.  Later bleek dit dieptepunt juist het keerpunt te zijn. Ik leerde luisteren naar mijn lichaam. Deze daagt mij uit steeds te kiezen voor de essentie, datgene wat ik echt belangrijk vind. Mijn crisis bleek een kans, een nieuwe kans. 
Wat brengt deze dialoog: luisteren, ervaringen delen, inspireren en bewustwording waardoor je meer in contact komt met jezelf.
*Dit signaal kan psychisch, lichamelijk, emotioneel of sociaal van aard zijn. Bijvoorbeeld: autisme, depressief, ADHD, eczeem, griep, hoofdpijn, keelpijn, krachtverlies,  Multiple Sclerose, TIA en stemmingswisselingen.
 
Hoe ervaar jij de verbinding met je eigen lichaam?
Hoe ga jij om met de discrepantie tussen wat je lichaam aangeeft en datgene dat de buitenwereld van je verwacht, wat je denkt dat zij van je verwachten?
Wat wil jij zelf?
Wat zijn jouw dromen?
Welke eerste stap zet jij om de kansen uit je dromen te verwezenlijken?

Verbinden en delen ... Iedere deelnemer neemt iets te eten mee  dat we samen delen.

‘Anders kijken naar ...’

Anders kijken naar ... de signalen van je lichaam ..., mijn verhaal, Multiple Sclerose (MS)

In de lezing ‘Anders kijken naar ... ’ vertel ik je mijn verhaal. Wat ik onderweg tegenkwam,  de verbindingen die ik legde en  de ‘sleutels’ die ik vond. Mijn verhaal start in 1992 op het moment dat ik plotseling aan één oog blind ben. Zomaar van het ene op het ander moment.  Collega’s zeggen dat ik een burn-out heb. Een jaar later krijg ik de diagnose Multiple Sclerose (MS). Als in 1996 Interferon Bèta het enige alternatief is dat de medische wetenschap mij te bieden heeft kies ik een andere weg, mijn eigen weg. Op deze weg en kom  ik van alles tegen. Steeds dieper ga ik. Ik zie en leg nieuwe verbindingen. Steeds manifesteren zich nieuwe stukjes van een steeds verder in elkaar passende puzzel.
Dit is mijn weg, mijn verhaal. Jouw pad is anders. Ik vertel je mijn verhaal om je te laten zien dat er meer is dan in de eerste oogopslag zichtbaar is. Je te vertellen hoe je vanuit het niet gekende, het onderbewuste, wordt gestuurd. Hoe je dit zelf kunt veranderen door je bewust te worden, je met je eigen kracht te verbinden en zelf bewust keuzes te maken. Hoe jij zelf invloed uit kunt oefenen op je gezondheid.

Ik ga in op wat tijdens mijn eigen ‘ontdekkingstocht’ tegen kwam, de ‘sleutels’ die ik ontdekte:
 • Kijk op ziekte, over MS: De neuroloog, Rudiger Dahlke, Louise Hay, Christiane Beerlandt en nu ik ...
 • Symboliek van lichaam en geest: Verbinding tussen lichaam en geest, keuzevrijheid
 • Voeding: Orthomoleculaire voeding, Voeding volgens de vijf elementen, medicinale voeding, Het Energie Herstelplan en de voedselzandloper    
 • Gevoeligheid
 • Celherinneringen: Bio Energetische Meditatie (Shaken), Hawaïaanse massage, Holistic Pulsing, Metamorfose massage en Vijf ritme dans
 • Familiedynamiek: Familie- en systeemopstellingen
 • Verloren Tweeling Syndroom
 • Niet zichtbare (familie)patronen
 • Lichaamsbewustzijn
Verderop op deze pagina vind je meer informatie over 'Anders kijken naar ... '.

'Verloren Tweeling Syndroom (VTS)’

1 op de 8 mensen heeft voor de geboorte zijn/haar meerlinghelft verloren
Bij gevoelige mensen is dat zelfs bij 1 op de 4
De impact en is enorm
VTS is de naam van het trauma dat een kind hieraan overhoudt
VTS is vrij onbekend
VTS wordt vaak niet herkend en erkend
Zijn meestal heel gevoelig
De zichtbare gevolgen worden meestal niet herkend en verkeerd begrepen
Sommige kinderen sluiten zich totaal af van de buitenwereld, hun hele leven lang
Velen gaan onbewust gebukt onder onbeschrijflijke pijn en schuldgevoel
Velen zijn hun hele leven op zoek naar een de verloren verbinding
Ontdekking geeft ruimte
Ruimte voor alle verdrongen emoties
Ruimte voor verwerking
Ruimte om eindelijk je eigen leven te gaan leiden


In deze lezing komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:
 • Wat is VTS?
 • Hoe vaak komt het voor?
 • Grenzeloos één
 • Grenzeloos alleen; symptomen
 • Herontdekken  van de verloren tweelinghelft / meerlingen
 • Verwerking
 • Begeleiding
 • Meer lezen
Verderop op deze pagina vind je compacte informatie over VTS en enkele van mijn eigen ervaringen.

Voor alle bijeenkomsten geldt dat deze worden gepland en afgestemd op uw behoefte.

Meer informatie over 'Anders kijken naar ...'

Je lichaam spreekt vaak tegen je in een taal die je niet begrijpt. Symbolisch. Het lichaam wordt vaak als lastig ervaren. Het wordt uitgeleverd aan medici waarbij vaak voorbij wordt gegaan aan de boodschap. In plaats van naar de kern, de essentie toe te gaan, verwijderd men zich ervan. Het lichaam – de boodschapper van de ziel – blijft onbegrepen en moet andere manieren, symptomen, aanwenden. Symptomen verergeren en/of verplaatsen zich, de boodschap blijft hetzelfde. Bewust geworden van de symboliek van de signalen, de symptomen, van mijn ziel via mijn lichaam ben ik op weg gegaan. Op reis gegaan naar mijn binnenste. Dit is mijn verhaal ter inspiratie om anders te kijken ... misschien zelfs een bevestiging van het pad dat jij zelf al bent ingeslagen.

‘Anders kijken naar ...’ De sleutels die ik vond tijdens mijn bewustwordingsproces, op zoek naar de betekenis van gebeurtenissen in mijn leven waaronder Multiple Sclerose, vormen de basis voor mijn activiteiten onder de naam ‘Anders kijken naar...’ .

Activiteiten:
 • (Huiskamer)lezing ‘Anders kijken naar...’; Ik vertel hierin mijn verhaal. Wat ik onderweg tegenkwam,  de verbindingen die ik legde en  de ‘sleutels’ die ik vond.
 • Workshop ‘Anders kijken naar...’; Een ervaringsgerichte workshop waarin je zelf ervaart hoe gekleurd jouw waarneming is. Een tipje van de sluier van verborgen betekenissen wordt opgelicht.
 • Training ‘Anders kijken naar...’; Acht bijeenkomsten waarin ik je de sleutels aanreik waarmee jij zelf verder op pad kunt.
 • Huiskamergroep ‘Anders kijken naar...’; Deze sluit aan op de training. Verdere verdieping helpt je je bewustzijn te vergroten, je te verbinden met je eigen kracht en meer zeggenschap te krijgen over je eigen leven.

Meer informatie over Verloren Tweeling Syndroom (VTS)

De informatie is als volgt opgebouwd:
 • Wat is het?
 • Hoe vaak komt het voor?
 • Grenzeloos één
 • Grenzeloos alleen; symptomen
 • Herontdekken  van de verloren tweelinghelft / meerlingen
 • Verwerking
 • Begeleiding
 • Meer lezen
 • Lezing
Wat is het?
Als een kind voor de geboorte deel uitmaakt van een twee- of meerling, één of meerderen hiervan verliest,  heeft dat een enorme impact op het overlevende kindje(s). Het Verloren Tweeling Syndroom (VTS), is ook bekend onder de namen Vanished Twin Syndroom  (VTS), Womb Twin Survivor (WTS).

Hoe vaak komt het voor?
Eén op de tien zwangerschappen beginnen met een meerling. Eén op de acht à tien mensen heeft voor de geboorte één of meerdere broertjes en/of zusjes verloren. Bij gevoelige mensen is die kans véél groter..
Met het toenemen van vruchtbaarheidstechnieken zoals vruchtbaarheidsbehandelingen en kunstmatige bevruchting worden steeds meer kinderen als overlevende van een meerlingzwangerschap geboren.

Grenzeloos één
De onderlinge verbondenheid tussen de kinderen in de baarmoeder is heel groot. In deze periode verdelen twee- en meerlingen hun capaciteiten.  Beide aspecten hebben bij het verdwijnen  van één of meerdere foetussen een enorme impact op het kindje dat alleen ter wereld komt. Zelf heb ik het samen zijn met mijn broertje en zusje als totaal één zijn ervaren, grenzeloos. Ook kon ik in mijzelf niet bij de kwaliteiten die ik – onbewust – met mijn broer associeerde.

Grenzeloos alleen; symptomen
De doorwerking van dit prenatale trauma wordt  helaas nog zeer onderkend en onderschat. Gevolg hiervan is dat zowel kinderen als volwassenen  waarbij sprake is van VTS soms jarenlang met psychische, fysieke, emotionele en sociale klachten tevergeefs allerlei therapieën aflopen. Psychisch, bijvoorbeeld: angsten, anorexia, astma, bronchitis, concentratieproblemen, dagdromen, depressief, diep verlangen, doodsverlangen, Dyslexie, eczeem, eetproblemen, gevoel anders te zijn, gevoel van leegte, grote fantasie, helpersyndroom, honger naar huidcontact, huilbaby’s, intense eenzaamheid, innerlijke onrust, intens eenzaam, intens verdrietig, onmacht, onzekerheid, jalousie,  leerproblemen, ongelukkig voelen, paniekaanvallen, problemen met de eigen mannelijkheid / vrouwelijkheid, schuldgevoelens, snel teleurgesteld, snijden in het eigen lichaam, steeds op zoek zijn, stemmingswisselingen, verlangen naar diepe verbondenheid, verlatingsangst, walging, een  te groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Verwerking
Iedereen verwerkt dit anders. Het herontdekken van je verloren broertje(s) en /of zusje(s) kan heftige emoties opwekken. Allerlei tot dan toe onderdrukte en verdoofde emoties komen los. Uitgestelde rouw maar tegelijk soms ook opluchting omdat nu alles op zijn plaats valt.  Kortom een chaos aan soms tegenstrijdige  gevoelens.
Uiting geven aan je emoties kan op verschillende manieren, zoals:
tekenen, schilderen, (brief) schrijven, gedichten, (eigen) helende rituelen uitvoeren, je verloren broertje(s) en /of zusje(s) een eigen naam geven, begrafenisritueel, gedenkplek creëren, mediteren, twee (of meer) identieke knuffels die jullie samen voorstellen, familieopstelling, praten tegen / met de verloren zusje(s) en / of broertje(s), Emotional Freedom Technique (EFT),...

© Ante-Vasin.nl 2010 | Website gemaakt door LibertyStudio.nl